Европейски фонд за регионално развитие

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 – 06.08.2020 г.

Фирма ИДЕЯ КОММ АД изпълнява проект по договор № BG16RFOP002-2.073-6128-C01 с цел «Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19», по процедура Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, с финансовата подкрепа от ЕС, Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.
Основната цел на проекта е да се осигури оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и да се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Обща стойност на проекта – 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.
Проектът стартира на 04.08.2020 г. с период на реализация 3 месеца.
В рамките на проекта ще бъде финансирано наемът на поставените 12 бр. рекламни елементи на територията на община Пловдив.

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 02.09.2021г. „ИДЕЯ КОММ“ АД сключи договор № BG16RFOP002-2.089-4503-C01 по проект с наименование  “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” ”, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Основната цел на проекта  е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В резултат от получената подкрепа, чрез предоставените средства за оборотен капитал по процедурата, е преодолян недостига на средства и/или липсата на ликвидност на предприятието, настъпили в резултат от епидемичния взрив от   COVID-19; Общата стойност на проекта е 50 000.00 лева европейско финансиране.