Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 – 06.08.2020 г.

Фирма ИДЕЯ КОММ АД изпълнява проект «Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19», по процедура Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, с финансовата подкрепа от ЕС, Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.
Основната цел на проекта е да се осигури оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и да се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Обща стойност на проекта – 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.
Проектът стартира на 04.08.2020 г. с период на реализация 3 месеца.
В рамките на проекта ще бъде финансирано наемът на поставените 12 бр. рекламни елементи на територията на община Пловдив.